Mijn manier van werken

 Coachen binnen processen.

Organisaties ondersteunen in dynamische periodes door ruimte te maken voor processen is mijn missie. Het belang van terugkijken is een stap die nogal eens over wordt geslagen. Met alle gevolgen van dien. Om vooruit te komen als organisatie is het van belang om eerst op te ruimen wat nog gezien wil worden. Hierin ondersteun ik organisaties zodat ze weer fris verder kunnen. 

 

Systemisch werken, wat is het?

Mijn manier van werken is in de kern gebaseerd op systemisch werken. Het uitgangspunt is dat het systeem waar je deel van uitmaakt altijd van invloed op je is. Ik maak hierbij gebruik van opstellingen. Deze geven inzicht in (verborgen) dynamiek en daar waar de loyaliteit ligt.  

Mijn kennis en kunde ontwikkelde zich onder andere via de HAN (Hogeschool Arnhem en Nijmegen) van agoog tot coach. Ik heb me daarnaast in de loop van de tijd geschoold  op het gebied van familieopstellingen, tafelopstellingen, NLP, Transactionele Analyse, imaogcoaching, Emotionally Focussed Therapy en The Work van Byron Katie. 

Hieronder een aantal casussen:

Een team verbinden 

Dave is manager binnen een zorginstelling. Vorig jaar zijn twee afdelingen samengevoegd tot een nieuw team. De samenwerking verliep stroef.  Ik heb op maat een programma gemaakt.

We begonnen de dag door de medewerkers zich op interactieve wijze te introduceren.

Toen konden we vanuit vertrouwen aan de slag met opstellingen twee aan twee. Dit bespraken we na in de groep. Hier kwam de dynamiek van de groep naar voren.

Ik had iedere medewerker een persoonlijkheidsprofiel laten maken van te voren. Deze bespraken we, waardoor er ruimte en begrip kwam voor ieders eigenheid! Ik gaf ruimte en erkenning aan  ieders taak en (vernieuwde) taakinvulling en het verlies van de voor sommigen zo geliefde functie. Inzicht, respect en acceptatie kwamen door de openheid op gang en het begin van de samen-

werking was een feit. Tijdsinvestering voor het team was één dag.

Terug naar het werk 

Merel is uitgevallen tijdens een dynamische periode in haar organisatie. Doordat ze de verbinding met haar team kwijt is geraakt ben ik eerst met Merel zelf op zoek gegaan naar de verbinding met zichzelf. Samen met Merel ben ik terug gaan kijken wat maakte waarvan ze genoot in haar werk. We pakten dozen uit en zo kwam er langzaam aan orde. stukje bij beetje kwam er zicht op wat Merel nodig had. Zo kon ze vervolgens de stap naar het team vanuit vertrouwen maken en konden we werken aan de verbinding met haar collega's. Met alle collega's hebben we ieders behoeften en kwaliteiten naar boven gehaald. Merel voelde zich daardoor weer klaar om terug te keren naar het werk. Maar ook haar collega's voelden zich meer een gesmeerd lopend team,

Veranderde rol

Ilse werkt als groepsleidster binnen een zorginstelling. Ze haalde veel voldoening uit het contact met haar collega's en de  bewoners. De werkgever heeft mij ingeschakeld, omdat Ilse moeite heeft met haar nieuwe rol. Door de vernieuwde werkwijze kon ze haar draai niet vinden. Hierdoor is ze vaak moe en meldt ze zich soms ziek. Ik ben met Ilse op zoek gegaan naar wat voor haar belangrijk is in haar werk. Door inzet van een tafelopstelling ontdekten we dat Ilse niet wist wat nu haar plek is.

De keer erna hebben we doorgenomen waar er al verandering in is gekomen en waar nog wat in te doen valt en hoe. Tijdens de derde en laatste sessie vertelde Ilse dat ze zoveel steviger en energieker op de werkvloer staat. 

adres_icon.png

Wolvegastraat 15

6835 JJ Arnhem

telefoon_icon.png

+31 6 44 15 08 59

mail_icon.png